Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Takhisis
20:12
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite vianivea nivea
Takhisis
20:12

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viastrangeme strangeme
Takhisis
20:11
Takhisis
19:55
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viainspirations inspirations
Takhisis
19:54

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Takhisis
19:54

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Takhisis
19:17
Reposted fromkjn kjn viamaybeyou maybeyou
Takhisis
19:14
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viamaybeyou maybeyou
Takhisis
19:14
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

May 27 2015

16:38

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viadawdler dawdler

May 21 2015

Takhisis
20:52
7943 77bc 390
Reposted frompani-na-m pani-na-m vialexi lexi
Takhisis
20:52
2623 f4d5 390
Reposted fromrol rol viaGummiBonBon GummiBonBon
20:51
3730 7fab 390
Takhisis
20:50
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viagwiazdeczka gwiazdeczka
Takhisis
20:49
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Takhisis
20:49
Niektóre sprawy wystarczy zapić wódką. Większość, niestety, trzeba przepłakać. 
— me
Takhisis
20:49
Przyjdź do mnie kiedyś, przyjdziesz? Otwierając drzwi udam zaskoczenie, chociaż przecież czekam od tak dawna.
— kolego
Reposted fromzenibyja zenibyja viaPicki91 Picki91

May 15 2014

Takhisis
23:40
7350 e159 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaconvoitise convoitise
Takhisis
23:38
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viaaks aks
Takhisis
23:37
"Potem było rozmaicie. Tego wieczoru opowiedziałem Ci wszystko. Wszystko, co od lat zamknąłem w sobie. Słuchałaś w milczeniu, ściskałaś moja rękę, wsłuchiwałem się w bicie twojego serca, już wtedy biły razem. Żaden inny wieczór nie był taki piękny jak właśnie te: szary i rozpłakany. Tak strasznie zmokliśmy. Pamiętasz?"
— -M.Hłasko, 'Pamiętasz, Wanda'
Reposted fromextraordinary extraordinary viairie irie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl