Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Takhisis
20:41
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Takhisis
15:56
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Takhisis
15:56

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromsilkdreams silkdreams viacytaty cytaty

July 20 2017

Takhisis
21:02
Takhisis
21:02
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viasilence89 silence89
Takhisis
21:01
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viastarryeyed starryeyed
Takhisis
21:01
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaparamour paramour
Takhisis
21:01
2786 1092 390
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viapampunio pampunio
20:57
7276 b89a 390
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viaavooid avooid

June 30 2015

Takhisis
20:12
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite vianivea nivea
Takhisis
20:12

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viastrangeme strangeme
Takhisis
20:11
Takhisis
19:55
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viainspirations inspirations
Takhisis
19:54

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Takhisis
19:54

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Takhisis
19:17
Reposted fromkjn kjn viamaybeyou maybeyou
Takhisis
19:14
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viamaybeyou maybeyou
Takhisis
19:14
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

May 27 2015

16:38

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viadawdler dawdler

May 21 2015

Takhisis
20:52
7943 77bc 390
Reposted frompani-na-m pani-na-m vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl